Välkommen till
West Coast Smolts Sweden

West coast Smolts Sweden AB vill starta en hållbar RAS-odling av smolt. Vi kommer att importera befruktade laxägg från Island, kläcka dessa och odla till smolt.

Vi blir alltså första delen i näringskedjan vid laxodling på land i Recirkulerande system, vikten kommer att läggas på ordet "Hållbart". Vi kommer att kunna garantera våra kunder en hållbart odlad smolt där rester från fiskgrossister, beredningsindustrins rens etc. kommer att utgöra grunden i det foder som används vid uppfödningen. Vi vill givetvis ta fram ett "livsmedel" som är lönsamt ur vårt perspektiv. Vi vill kunna växa, skapa nya gröna arbetstillfällen både för män och kvinnor samtidigt som vi tjänar pengar.

Sötvattensymbios


Var med och följ oss på Facebook!

Projekt 2017-2019

Vår projektidé bygger på att importera befruktade ägg från Island, kläcka dessa och föda upp yngel till smolt. Vi skulle på så sätt bli en leverantör till de anläggningar som ämnar föda upp lax från smolt.

Projektet kommer att hyra in sig i befintliga lokaler i Kungshamn där det redan förekommer testbäddar för lax- och algodling. Lokalerna är anpassade till olika former av marin livsmedelsindustri och är därmed perfekta för våra tester.

Projektet kommer att hålla fyra olika äggkläckningslinor öppna så att akademi och andra aktörer har en möjlighet att testa sina teorier i praktiken. En eller eventuellt två av linorna kommer att användas till kläckning av laxägg och de andra linorna kommer att lämnas tillgängliga för andra typer av kläckning, detta för att nå ett så optimalt odlings resultat som möjligt.